Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
implementovanie novej právnej úpravy Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Richard Krajčík - fénix
0.00 €
vztvorenie webstranky Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Webex.digital
0.00 €
zmena Odb.: Obec Čremošné
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
pomoc pri prevádzke infrastr.majetku Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AQUASPIŠ spol.s.r.o.
0.00 €
žiadosť o uloženie odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
0.00 €
členstvo Odb.: Obec Čremošné
Dod.: ZORVC Martin
0.00 €
PZP Odb.: Obec Čremošné
Dod.: ČSOB Poisťovňa a.s
0.00 €
zabezpečenie služieb Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
0.00 €
Kontajnerové stojisko s prístreškom, Čremošné Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Bronislav Bulejčík B+ L
0.00 €
Zmluvu o dielo, Odb.: Obec Čremošné
Dod.: JAS Šipula s.r.o
0.00 €
audit Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Ing.Jozef Adamkovič
0.00 €
vykonávanie činností Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Mesto Turčianske Teplice
0.00 €
úprava a doplnenie niektorých ustanovení Odb.: Obec Čremošné
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
obstaranie a spracovanie zmeny územného plánu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: ing. Roman Zachar
0.00 €
Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
poskytnutie schváleného finančného príspevku Odb.: Obec Čremošné
Dod.: ing. Roman Zachar
0.00 €
nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Čremošné
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
platobný výmer členského poplatku Odb.: Obec Čremošné
Dod.: ZORVC Martin
0.00 €
spracovanie Územného plánu obce Čremošné Odb.: Obec Čremošné
Dod.: ARTIX s.r.o.
0.00 €
prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AQUASPIŠ spol.s.r.o.
0.00 €
prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AQUASPIŠ spol.s.r.o.
0.00 €
zámena Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Igor Gaššo
156.00 €
Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
zabezpečenie auditu účtovnej uzávierky Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Ing.Jozef Adamkovič
400.00 €
poskytnutie schváleného finančného príspevku Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
400.00 €