Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Územný plán zmeny a doplnky

 22.01.2019

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ČREMOŠNÉ - ZMENY A DOPLNKY Č.1, návrh oznámenie o začati pripomienkového konania. Obec Čremošné ako príslušný orgán územného plánovania týmto ZAČÍNA PREROKOVANIE návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Čremošné - Zmeny a doplnky č.1" v zmysle §-u 22 a §-u 31 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom zneni (stavebný zákon). S návrhom Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Čremošné sa môžete oboznámiť na úradnej tabuli obce Čremošné, umiestnenej na budove obecného úradu, na Obecnom úrade v Čremošnom č.4 (v úradných hodinách) a na webovej stránke obce www.cremosne.sk. 

Pripomienky k návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Čremošné môžete podať podľa §-u 22, ods.1 zák. č.50/1976 Zb. v platnom zneni do 30 dni odo dňa oznámenia o prerokovani. 

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >