Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Školstvo

Najmenšie deti: MŠ Háj

Adresa: Materská škola Háj č.69, 039 01 Turčianske Teplice

Prevádzková činnosť: denná - v čase od 7.00 hod do 16.00 hod.

Personál:

Riaditeľka MŠ: Žofia Ertľová
Učiteľka MŠ:
Kuchárka MŠ: Mária Juhászová

Školopovinné deti: Základná škola materskou školou

Školská, Turčianske Teplice

Tel.: 0901719271 – Eva Šípková - kancelária školy
E-mail: zsturciansketeplice@gmail.com
Web: www.zstut.edupage.org

Plnoorganizovaná ZŠ

Riaditeľka: Mgr. Ingrid Straková

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ na Ulici školskej PaedDr. Mária Kružlicová - 0901709275
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ Dolná Štubňa Janka Hrušková - 0901709276
Špeciálna trieda Mgr. Iveta Vrabcová - 0901709272
Vedúca ŠJ Alena Čierniková - 0901709273
Školský klub detí pri ZŠ s MŠ - 0901709271
Vedúca CVČ Úsmev Radka Rešetárová - 0901709274

Základná škola s materskou školou

Žarnovická ul., Turčianske Teplice

Tel.: 043/4920067
E-mail: zs_diviaky@post.sk

ZŠ I. stupňa s alternatívnym vyučovaním

Riaditeľka: Mgr. Zuzana Považanová

Základná umelecká škola

Horné Rakovce, Turčianske Teplice

Tel.: 043/4924346
Web: www.zustt.sk

Riaditeľ: Mgr. art. Martin Olšiak

Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia:

Centrum voľného času

Školská ul., Turčianske Teplice

Tel.: 0901709274
E-mail: cvc.tteplice@centrum.sk