Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Referendum 2023

 22.11.2022

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum.

 Okrsková volebná komisia

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 18 kB)] doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda (do 24. novembra 2022 do 24.00 h).

Prehľad počtu utvorených volebných okrskov v jednotlivých obciach, mestách a mestských častiach

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,

Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov okrskových volebných komisií pre referendum 2023

 Oznámenia o delegovaní členov do okrskových volebných komisií  je možné doručiť v písomnej forme poštou alebo osobne na adresu:

Obecný úrad Čremošné

Čremošné 4

039 01  Turčianske Teplice

alebo elektronicky vo forme skenov na mailovú adresu zuzana.chorvathova@gmail.com  najneskôr 24. novembra 2022.

Telefonický kontakt pre prípad konzultácií: 0907887156Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >