Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

OZNAM

 29.01.2020

Žiadame všetkých majiteľov chát v katastri obce Čremošné, aby vyhadzovali KOMUNÁLNY ODPAD do čiernych kontajnerov na to určených, PLASTY do žltých kontajnerov a SKLO do zeleného kontajnera

Do 1100 L smetných nádob určených na komunálny odpad nepatrí veľkoobjemový odpad, elektroodpad, kartóny, tráva, opílené konáre...!!!

1 x ročne v jesenných mesiacoch uskutočňujeme zber veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu!!! 

Kontajenrové stojisko bude napojené na kamerový systém, v prípade vyhadzovania odpadu, ktorý nepatrí do určených nádob budú vyvodené dôsledky!


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >