Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Naša obec

Čremošné - História

Čremošné je obec na Slovensku v okrese Turčianske Teplice. Nachádza sa 5 km východne od Turčianskych Teplíc. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1340. Obec založili na zákupnom práve na území, kde sa v roku 1290 spomínajú bane na zlato. Doložená je v roku 1340 ako Polun, koncom 14. storočia Chremosna, v roku 1773 ako Cžremossne, v roku 1786 ako Čsremossne, v roku 1920 ako Čriemošno, v roku 1927 ako Čremošné; maďarsky Csremosnó, Turóczmegyes. Názov Čremošné je odvodený od stromu Čemrcha. Patrila rodine Najskovcov a s ich panstvom pripadla v roku 1549 Kremnici. V roku 1533 mala 45 obyvateľov, v roku 1715 mala 9 domácností, v roku 1785 mala 24 domov a 178 obyvateľov, v roku 1828 mala 26 domov a 200 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V obci bol mlyn a rozvinuté tkáčstvo. Od 4. 10. 1944 do konca októbra 1944 tu povstalci zviedli tuhé boje s nemeckými pešími a tankovými jednotkami. Obec vyznamenali Pamätnou medailou SNP. 

Čremošné - Príroda

Obec leží na juhozápadnom úpätí Veľkej Fatry na styku s Kremnickým pohorím a Turčianskou kotlinou v bočnom údolí potoka Žarnovica. Nadmorská výška v strede obce je 600 m n. m. a v chotári 598–1318 m n. m. Pahorkatinný až hornatinný povrch chotára tvoria sopečné a druhohorné horniny. V okolí obce je chotár odlesnený, inde sú bučiny a smrečiny. Má hnedé lesné pôdy a rendziny.

Čremošné je prístupné autom z Turčianskych Teplíc smerom na Háj až do Čremošného. Autobus chodí do obce rovnako na linke Turčianske Teplice - Háj - Čremošné. Diaľkové autobusy na trase medzi Banskou Bystricou a Martinom stoja mimo obce na hlavnej ceste číslo 14 na zastávke Čremošné, Čierna voda.

Najbližšie železničné spojenie je v Turčianskych Tepliciach.

Cez obec prechádza žltá cyklistická trasa z Turčianskych Teplíc do Žarnovickej doliny.