Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

 18.02.2021

Popri separovaní už tradičných zložiek ako sú plasty, papier, sklo, drobný železný šrot, stavebný odpad a bio-odpad (tráva, lístie), prichádza v rámci zmeny zákona o odpadoch ďalšia povinnosť pre mestá a obce, separovať kuchynský odpad. Obec Čremošné si  plní povinnosť v súlade so zákonom a zavádza zber kuchynského odpadu. Nie je jednoduché zosúladiť činnosti spojené so zavedením takéhoto zberu. Povinnosť triediť kuchynský odpad zvýši samosprávam náklady na jeho zhodnotenie. Pod kuchynským odpadom rozumieme zvyšky jedál a potravín z domácností, zvyšky ovocia, zeleniny, pečiva, potravín po dobe spotreby, kávové a čajové zvyšky bez obalu, ryža, vajcia a vaječné škrupiny, ryby... Odpad z kuchyne treba zbierať bez obalov a ich častí do vedierka v domácnosti a následne ho vysypať do kontajnera s logom kuchynský odpad. Do kuchynského odpadu nepatrí napr. tráva, lístie, kuchynský olej, cigaretové ohorky, trus domácich zvierat, vlasy...  Každán domácnosť dostane vrecúška, ktoré po naplnení vhodia do nádoby označenej Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. taktiež bude k dispozícii ďalšia nádoba na zber použitých kuchynských olejov - do ktorej vhadzujete použitý kuchynský olej zliaty do plastovej dobre uzatvorenej plastovej nádoby.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >