• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
čremošné (1)

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Obecné zastupiteľstvo

PROGRAM:
 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácie
 5. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Čremošné na rok 2019
 6. Schválenie poplatkov za prenájom sály
 7. Rôzne
 1. Stojisko
 2. Strecha
 3. Osvetlenie nové + predĺženie
 1. Diskusia
 2. Záver

Zoznam aktualít

Obecné zastupiteľstvoObecné zastupiteľstvo
Starostka obce Čremošné Mgr. Zuzana Chorváthová zvoláva I. riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 30.1.2019 o 17:00 h. v kancelárii OcÚ
Harmonogram zasadnutí OZ 2019Harmonogram zasadnutí OZ 2019
Územný plán zmeny a doplnkyÚzemný plán zmeny a doplnky
Slovenské národné povstanieSlovenské národné povstanie
VÝZVA - Vyhadzovanie odpaduVÝZVA - Vyhadzovanie odpadu
pre obyvateľov a majiteľov nehnuteľností na území obce
UPOZORNENIEUPOZORNENIE
Vývoz komunálneho odpaduVývoz komunálneho odpadu
Vývoz komunálneho odpadu v obci Čremošné sa bude vykonávať v nasledovných termínoch:

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: