• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
čremošné (1)

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Územný plán zmeny a doplnky

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ČREMOŠNÉ - ZMENY A DOPLNKY Č.1, návrh oznámenie o začati pripomienkového konania. Obec Čremošné ako príslušný orgán územného plánovania týmto ZAČÍNA PREROKOVANIE návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Čremošné - Zmeny a doplnky č.1" v zmysle §-u 22 a §-u 31 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom zneni (stavebný zákon). S návrhom Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Čremošné sa môžete oboznámiť na úradnej tabuli obce Čremošné, umiestnenej na budove obecného úradu, na Obecnom úrade v Čremošnom č.4 (v úradných hodinách) a na webovej stránke obce www.cremosne.sk. 

Pripomienky k návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Čremošné môžete podať podľa §-u 22, ods.1 zák. č.50/1976 Zb. v platnom zneni do 30 dni odo dňa oznámenia o prerokovani. 

Zoznam aktualít

Obmedzenie voľného pohybu osôbObmedzenie voľného pohybu osôb
COVID 19COVID 19
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
OZNAM OZNAM
Veľkoobjemový kontajner je zrušený - na KO slúži kontajnerové stojisko
Zoznam LVZoznam LV
zoznam LV
Kontakt na výbor UrbáruKontakt na výbor Urbáru
Úradné hodiny: po predchádzajúcej dohode Tel. : 0907 262 636 Alena Hrušíková – predseda 0915 132 498 Ján Jariabka – podpredseda 0908 886 491 Elena Gregorová – pokladník 0902 823 083 Jozef Svitek – člen výboru
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Územný plán zmeny a doplnkyÚzemný plán zmeny a doplnky
Slovenské národné povstanieSlovenské národné povstanie
VÝZVA - Vyhadzovanie odpaduVÝZVA - Vyhadzovanie odpadu
pre obyvateľov a majiteľov nehnuteľností na území obce

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: