• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
čremošné (1)

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Obecné zastupiteľstvo

PROGRAM:
 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácie
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Čremošné k rozpočtu obce
 6. Schválenie rozpočtu obce Čremošné na rok 2019
 7. Schválenie   VZN  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 8. Určenie zástupcu starostu
 9. Určenie poslanca OZ vedením Obecného zastupiteľstva
 10. Schválenie platu starostu
 11. Schválenie platu zástupcu
 12. Zriadenie komisií OZ, voľba predsedov a členov komisií
 13. Súhrnná správa hlavného kontrolóra obce Čremošné k vykonaným kontrolám za rok 2018
 14. Schválenie výšky odmien za II. polrok 2018
 15. Schválenie odmien pre kronikárku a chlórovača  za rok 2018
 16. Rôzne
  1. Prehodnotenie služieb advokátskej kancelárie JUDr. Silvie Tatarkovej
  2. Žiadosť o preplatenie starej dovolenky
  3. Schválenie odmien novozvoleným poslancom za jedno zasadnutie OZ, písanie kroniky a chlórovanie
  1. Diskusia
  2. Záver


Zoznam aktualít

Obecné zastupiteľstvo Obecné zastupiteľstvo
Starostka obce Čremošné Mgr. Zuzana Chorváthová zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 4.12.2018 o 17:00 h.v kancelárii Obecného úradu
Výsledky volieb OSO 2018Výsledky volieb OSO 2018
Celkové výsledky volieb OSO 2018 nájdete na úradnej tabuli obce Čremošné
Slovenské národné povstanieSlovenské národné povstanie
Voľby do OSO 2018Voľby do OSO 2018
VÝZVA - Vyhadzovanie odpaduVÝZVA - Vyhadzovanie odpadu
pre obyvateľov a majiteľov nehnuteľností na území obce
UPOZORNENIEUPOZORNENIE
Vývoz komunálneho odpaduVývoz komunálneho odpadu
Vývoz komunálneho odpadu v obci Čremošné sa bude vykonávať v nasledovných termínoch:

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: