• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
čremošné (1)

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výsledky volieb OSO 2018

Miestna - Mestská1) volebná komisia v

Čremošnom

uverejnenie výsledkov VOLIEB

poslancov obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva
a volieb starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)

Miestna  - Mestská1) volebná komisia v ............................Čremošnom..................... ,
podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva a volieb starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1), ktoré sa konali 10. novembra 2018.

 1. Do obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva  v ..........Čremošnom..............
  boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana2)

 1. Alena Hrušíková, nezávislý kandidát
 2. Mgr. Eva Beňová, Smer – sociálna demokracia
 3. Tomáš Hrušík, nezávislý kandidát
 4. Viera Jariabková, Slovenská národná strana
 5. Miroslav Krajčír, Slovenská národná strana
 1. Za starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1) .........Čremošné.............
  bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana2)

Mgr. Zuzana Chorváthová, nezávislý kandidát

V

Čremošnom

Dátum:

                     10.11.2018

Iveta Líšková

predseda volebnej komisie

podpis



1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite)..

2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

Ak starosta obce (primátor mesta, starosta mestskej časti) nebol zvolený, táto skutočnosť sa uvedenie vo vyhlásení.


Zoznam aktualít

Obecné zastupiteľstvo Obecné zastupiteľstvo
Starostka obce Čremošné Mgr. Zuzana Chorváthová zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 4.12.2018 o 17:00 h.v kancelárii Obecného úradu
Výsledky volieb OSO 2018Výsledky volieb OSO 2018
Celkové výsledky volieb OSO 2018 nájdete na úradnej tabuli obce Čremošné
Slovenské národné povstanieSlovenské národné povstanie
Voľby do OSO 2018Voľby do OSO 2018
VÝZVA - Vyhadzovanie odpaduVÝZVA - Vyhadzovanie odpadu
pre obyvateľov a majiteľov nehnuteľností na území obce
UPOZORNENIEUPOZORNENIE
Vývoz komunálneho odpaduVývoz komunálneho odpadu
Vývoz komunálneho odpadu v obci Čremošné sa bude vykonávať v nasledovných termínoch:

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: