• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
čremošné (1)

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Obecné zastupiteľstvo

Starostka obce Čremošné Mgr. Zuzana Chorváthová oznamuje občanom, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční 12.09.2018 o 17:30 h.v kancelárii OcÚ Čremošné.

Program

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľazápisnice a overovateľov zápisnice
 3. Prerokovanie návrhu programu zasadnutia a schválenie programu
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Prerokovanie  predložených podnetov/návrhov na zmeny a doplnky Územného plánu obce Čremošné + schválenie obstarania a spracovania zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Čremošné
 6. Interpelácie
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver


Zoznam aktualít

Obecné zastupiteľstvoObecné zastupiteľstvo
Slovenské národné povstanieSlovenské národné povstanie
Zber veľkoobjemového odpaduZber veľkoobjemového odpadu
Počet poslancov Počet poslancov
Voľby do OSO 2018Voľby do OSO 2018
VÝZVA - Vyhadzovanie odpaduVÝZVA - Vyhadzovanie odpadu
pre obyvateľov a majiteľov nehnuteľností na území obce
Zmena ÚP Zmena ÚP
Výzva na predkladanie
OZNAMOZNAM
Počet obyvateľov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.7.2018 o 17:00 h. v kancelárii OcÚZasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.7.2018 o 17:00 h. v kancelárii OcÚ
UPOZORNENIEUPOZORNENIE

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: