• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
čremošné (1)

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zmena ÚP

Výzva na predkladanie žiadostí na zmenu Územného plánu obce Čremošné

Obec Čremošné, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Čremošné č. 1/2018 zo dňa                  24.1. 2018 vyzýva všetkých občanov, ktorí majú záujem o zmenu územného plánu, aby zaslali žiadosť o zmenu funkcie využitia územia/návrh na zmenu územného plánu, na Obecný úrad v Čremošnom, v termíne do 4.9. 2018.

Žiadosti/návrhy predložené obci Čremošné po tomto termíne nebudú akceptované, nebude sa na ne prihliadať.

Bude potrebné, aby ten, koho výhradná potreba vyvolá otvorenie, resp. zmenu územného plánu uhradil všetky účelne vynaložené náklady súvisiace s uvedeným procesom. Vzhľadom na uvedené bude obec s poukazom na § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, bude požadovať plnú úhradu nákladov za obstaranie zmien a doplnkov územného plánu od orgánov štátnej správy, orgánov samosprávnych krajov, obcí, fyzických a právnických osôb, ktorých výhradná potreba vyvolala obstaranie zmien a doplnkov územného plánu.

                                                                                                       ............................................................

                                                                                                                      Mgr. Zuzana Chorváthová

                                                                                                                               starostka obce


Zoznam aktualít

Obecné zastupiteľstvoObecné zastupiteľstvo
Slovenské národné povstanieSlovenské národné povstanie
Zber veľkoobjemového odpaduZber veľkoobjemového odpadu
Počet poslancov Počet poslancov
Voľby do OSO 2018Voľby do OSO 2018
VÝZVA - Vyhadzovanie odpaduVÝZVA - Vyhadzovanie odpadu
pre obyvateľov a majiteľov nehnuteľností na území obce
Zmena ÚP Zmena ÚP
Výzva na predkladanie
OZNAMOZNAM
Počet obyvateľov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.7.2018 o 17:00 h. v kancelárii OcÚZasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.7.2018 o 17:00 h. v kancelárii OcÚ
UPOZORNENIEUPOZORNENIE

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: