• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
čremošné (1)

Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
7797951850 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s
17.59 €
20171350 uloženie komunálneho odpadu Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
38.09 €
20171349 vývoz komunálneho odpadu Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
62.21 €
0394/2017 prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ spol.s.r.o.
72.00 €
305/2017 právna pomoc jún 2017 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
1735110603 inzercia petit Press,a.s
24.00 €
5407079979 služby tel.operátora Orange Slovensko, a.s.
12.65 €
20171109 vývoz veľkoobjemového kontajnera Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
82.58 €
170008 výroba a montáž vstavanej skrine EBEN-Homola s.r.o.
920.00 €
2017132 audit účtovnej uzávierky 2016 Ing.Jozef Adamkovič
400.00 €
5402732442 služby tel.operátora Orange Slovensko, a.s.
10.88 €
20170980 vývoz komunálneho odpadu Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
41.52 €
20170969 vývoz veľkoobjemového kontajnera Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
72.53 €
0325/2017 prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ spol.s.r.o.
72.00 €
20171012 oprava verejného osvetlenia Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
41.48 €
2017 členský príspevok Združenie miest a obcí - región Turiec
12.92 €
20163027 vývoz veľkoobjemového kontajnera Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
74.53 €
2017005 biely obrus na stôl TIMO-MT,s.r.o.
50.00 €
20170506 Školné za aktualizačnú odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obcí Dobrovoľná požiarna ochrana SR
40.00 €
02052017 členský príspevok ASOCIÁCIA HORSKÝCH SÍDIEL SLOVENSKA
10.00 €
244/2017 právna pomoc máj 2017 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
20170805 vývoz komunálneho odpadu Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
62.21 €
20170791 vývoz veľkoobjemového kontajnera Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
142.50 €
0259/2017 prevádykovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ spol.s.r.o.
72.00 €
20170653 oprava verejného osvetlenia Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
46.38 €
51/201740235 poukážky COOP JEDNOTA MARTIN,spotrebné družstvo
265.00 €
5398330706 služby tel.operátora Orange Slovensko, a.s.
14.40 €
5393920612 služby tel.operaátora Orange Slovensko, a.s.
11.76 €
2017079 bezpečnostné dvere HI-SEC Roman Pinďák RP-STAV
450.00 €
40170224 výkony MP 16 SAND SK,s.r.o.
38.40 €
20170731 vývoz veľkoobjemového kontajnera Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
73.98 €
2017011 uloženie odpadu na skládku TKO Horná Štubňa Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
56.06 €
195/2017 právna pomoc apríl 2017 AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
1170188 aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o.
204.00 €
1706295 odmeny výkonným umelcom SLOVGRAM
38.50 €

Zobraziť archív