• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
čremošné (1)

Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
prípravné práce Odb.: Obec Čremošné
Dod.: ing.arch. Eva Zaťková
392.00 €
vypracovanie projektu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: ATELIER 3M s.r.o.
6810.00 €
odborná pomoc Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AQUASPIŠ spol.s.r.o.
60.00 €
stolový kalendár Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Alexander Lozovský BRIZ
120.60 €
pitná voda Odb.: Obec Čremošné
Dod.: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
108.00 €
vlajka SR Odb.: Obec Čremošné
Dod.: EKONO-PRINT s.r.o.
42.00 €
služby Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Mesto Turčianske Teplice
318.75 €
prezentácia obce Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Peter Jurík - LISA
37.88 €
služby SOU Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Mesto Turčianske Teplice
285.00 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
14.40 €
el. inštalácia Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Peter Miazdra
389.40 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Slovak Telekom,a.s
21.79 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
83.98 €
právna pomoc november 2018 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
20.45 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
81.74 €
členský príspevok Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
13.36 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
62.66 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
81.74 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Slovak Telekom,a.s
24.40 €
reklamné služby Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Centrálny vestník organizácií s.r.o
241.20 €
vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
158.76 €
vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
60.14 €
právna pomoc september 2018 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
552.00 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
81.74 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.76 €
reklamné služby Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Firmdatabaze s.r.o
240.00 €
právna pomoc august 2018 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
563.05 €
výkony MP 16 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Firmdatabaze s.r.o
97.92 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
18.84 €
motorová píla Odb.: Obec Čremošné
Dod.: KOREKO SK s.r.o.
399.00 €
doprava Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Firesystem s.r.o.
20.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AQUASPIŠ spol.s.r.o.
72.00 €
vývoz odpadu VKK Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
97.15 €
vývoz odpadu VKK Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
54.38 €
právna pomoc Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
reklamné a propagačné služby Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Online zbierka firiem s.r.o
240.00 €
služby 2.štvrťrok Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Mesto Turčianske Teplice
318.75 €
pitná voda Odb.: Obec Čremošné
Dod.: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
108.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Slovak Telekom,a.s
17.59 €
reklamné a propagačné služby Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Centrálny vestník organizácií s.r.o
240.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AQUASPIŠ spol.s.r.o.
72.00 €
právna pomoc Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
znalecký posudok Odb.: Obec Čremošné
Dod.: ing. Martin Čanády
180.00 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
61.66 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Slovak Telekom,a.s
17.59 €
reklamné a propagačné služby Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Média informačná inštitúcia s.r.o
240.00 €
vývoz odpadu VKK Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
98.18 €
obecné noviny Odb.: Obec Čremošné
Dod.: INPROST s.r.o.
20.80 €
zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Ján Ursíny
220.00 €
vývoz odpadu VKK Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
53.14 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
41.57 €
poukážky COOP Jednota Odb.: Obec Čremošné
Dod.: COOP JEDNOTA MARTIN,spotrebné družstvo
300.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AQUASPIŠ spol.s.r.o.
72.00 €
administratívne práce Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Jozef Petrovič
40.00 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Slovak Telekom,a.s
17.59 €
Zdravotné posudky Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Mesto Turčianske Teplice
5.00 €
Členský príspevok ZMOT Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Združenie miest a obcí - región Turiec
13.77 €
Mesačný paušál Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.88 €
právna pomoc apríl 2018 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
audit účtovnej uzávierky 2017 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Ing.Jozef Adamkovič
400.00 €
pílenie a spracovanie stromov Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Peter Jariabka
50.00 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Slovak Telekom,a.s
17.59 €
vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
53.14 €
pitná voda Odb.: Obec Čremošné
Dod.: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
108.00 €
zdravotné výkony Odb.: Obec Čremošné
Dod.: MEDCENTER,s.r.o.
6.97 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
103.92 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.88 €
prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AQUASPIŠ spol.s.r.o.
72.00 €
odmeny umelcom,verejný rozhlas Odb.: Obec Čremošné
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
86.81 €
posyp, materiál Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
206.90 €
právna pomoc marec 2018 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
61.54 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Slovak Telekom,a.s
17.59 €
prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AQUASPIŠ spol.s.r.o.
72.00 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
83.14 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
14.40 €
právna pomoc február 2018 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Čremošné
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
204.00 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
12.64 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
59.14 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Čremošné
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
8.40 €
právna pomoc január 2018 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
posyp Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
81.25 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
14.40 €
právna pomoc december 2017 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
odhŕňanie snehu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
43.02 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
36.74 €
údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Agrofarma Ursíny s.r.o.
390.00 €
vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
64.85 €
uloženie odpadu na skládku TKO Horná Štubňa Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
100.03 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Slovak Telekom,a.s
17.59 €
OBECNĚ NOVINY 2018 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
68.39 €
prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AQUASPIŠ spol.s.r.o.
72.00 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
83.14 €
služby SOU Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Mesto Turčianske Teplice
350.00 €
čelenka,čiapka Odb.: Obec Čremošné
Dod.: ATEX Sportswewar SK s.r.o.
200.10 €
vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
132.16 €
analýzy Odb.: Obec Čremošné
Dod.: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
135.60 €
prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AQUASPIŠ spol.s.r.o.
72.00 €
športové poháre pre víťazov Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Strive Sport s.r.o.
400.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Slovak Telekom,a.s
17.59 €
prezentácia obce Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Peter Jurík - LISA
27.88 €
palivové drevo Odb.: Obec Čremošné
Dod.: PB Lignum s.r.o.
194.40 €
reklamné služby Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.76 €
členský príspevok Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
12.87 €
právna pomoc november 2017 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
vlajka SR Odb.: Obec Čremošné
Dod.: EKONO-PRINT s.r.o.
28.80 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.76 €
členský príspevok Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
32.41 €
črepníkové kvety Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Mesto Turčianske Teplice
26.00 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
41.65 €
uloženie odpadu na skládku TKO Horná Štubňa Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
84.10 €
Dodávka stolových kalendárov Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Alexander Lozovský BRIZ
117.00 €
vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
78.04 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
45.44 €
právna pomoc október 2017 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Slovak Telekom,a.s
21.49 €
autorská odmena Odb.: Obec Čremošné
Dod.: SOZA
18.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AQUASPIŠ spol.s.r.o.
72.00 €
poukážky Odb.: Obec Čremošné
Dod.: COOP JEDNOTA MARTIN,spotrebné družstvo
120.00 €
geometrický plán Odb.: Obec Čremošné
Dod.: ing.Ľubomír Hanko-GEOREALITY
427.00 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
právna pomoc september 2017 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
stavebný materiál Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Stavebniny ZIMO
5166.60 €
Kontrola PHP Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Ivan Stuchlý SKRAPY
11.60 €
vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
176.70 €
Frézovanie a vložkovanie komína Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Behro Michal-INTEGRA
1123.47 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
14.40 €
Oprava elektroinštalácie v KD Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Peter Miazdra
624.92 €
kľúč k hydrantu... Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Firesystem s.r.o.
593.84 €
právna pomoc august 2017 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
79.66 €
uloženie odpadu na skládku TKO Horná Štubňa Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
152.45 €
autodiely Odb.: Obec Čremošné
Dod.: MICHAL STRAKA
601.22 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Slovak Telekom,a.s
17.59 €
členský príspevok Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
58.76 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
16.16 €
právna pomoc júl 2017 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
126.76 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Slovak Telekom,a.s
17.59 €
uloženie komunálneho odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
38.09 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
62.21 €
prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AQUASPIŠ spol.s.r.o.
72.00 €
právna pomoc jún 2017 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
inzercia Odb.: Obec Čremošné
Dod.: petit Press,a.s
24.00 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
12.65 €
vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
82.58 €
výroba a montáž vstavanej skrine Odb.: Obec Čremošné
Dod.: EBEN-Homola s.r.o.
920.00 €
audit účtovnej uzávierky 2016 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Ing.Jozef Adamkovič
400.00 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
10.88 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
41.52 €
vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
72.53 €
prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AQUASPIŠ spol.s.r.o.
72.00 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
41.48 €
členský príspevok Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Združenie miest a obcí - región Turiec
12.92 €
vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
74.53 €
biely obrus na stôl Odb.: Obec Čremošné
Dod.: TIMO-MT,s.r.o.
50.00 €
Školné za aktualizačnú odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obcí Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
40.00 €
členský príspevok Odb.: Obec Čremošné
Dod.: ASOCIÁCIA HORSKÝCH SÍDIEL SLOVENSKA
10.00 €
právna pomoc máj 2017 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
62.21 €
vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
142.50 €
prevádykovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AQUASPIŠ spol.s.r.o.
72.00 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
46.38 €
poukážky Odb.: Obec Čremošné
Dod.: COOP JEDNOTA MARTIN,spotrebné družstvo
265.00 €
služby tel.operátora Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
14.40 €
služby tel.operaátora Dod.: Orange Slovensko, a.s.
11.76 €
bezpečnostné dvere HI-SEC Dod.: Roman Pinďák RP-STAV
450.00 €
výkony MP 16 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: SAND SK,s.r.o.
38.40 €
vývoz veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Technické služby Turčianske Teplice,s.r.o.
73.98 €
uloženie odpadu na skládku TKO Horná Štubňa Odb.: Obec Čremošné
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
56.06 €
právna pomoc apríl 2017 Odb.: Obec Čremošné
Dod.: AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
240.00 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Čremošné
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
204.00 €
odmeny výkonným umelcom Odb.: Obec Čremošné
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €

Zobraziť archív