• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
čremošné (1)

Kontakt:

Napíšte nám:

Školstvo

Najmenšie deti : MŠ Háj, adresa: Materská škola Háj č.69, 039 01 Turčianske Teplice
Prevádzková činnosť: denná - v čase od 7.00 hod do 16.00 hod.
Personál:
Riaditeľka MŠ:  Anna Kováčová
Učiteľka MŠ:     Andrea Žillová
Kuchárka MŠ:   Mária Juhászová
Školopovinné deti : Základná škola materskou školou
Školská, Turčianske Teplice
Tel.: 0901719271 – Eva Šípková - kancelária školy
E-mail: zsturciansketeplice@gmail.com
Web: www.zstut.edupage.org
Plnoorganizovaná ZŠ
Riaditeľka: Mgr. Ingrid Straková
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ na Ulici školskej PaedDr. Mária Kružlicová - 0901709275
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ Dolná Štubňa Janka Hrušková - 0901709276
Špeciálna trieda Mgr. Iveta Vrabcová - 0901709272
Vedúca ŠJ Alena Čierniková - 0901709273
Školský klub detí pri ZŠ s MŠ - 0901709271
Vedúca CVČ Úsmev Radka Rešetárová - 0901709274
Základná škola s materskou školou
Žarnovická ul., Turčianske Teplice
Tel.: 043/4920067
E-mail: zs_diviaky@post.sk
ZŠ I. stupňa s alternatívnym vyučovaním
Riaditeľka: Mgr. Zuzana Považanová
Základná umelecká škola
Horné Rakovce, Turčianske Teplice
Tel.: 043/4924346
Web: www.zustt.sk
Riaditeľ: Mgr. art. Martin Olšiak
Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia:
Centrum voľného času
Školská ul., Turčianske Teplice
Tel.: 0901709274
E-mail: cvc.tteplice@centrum.sk

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: