• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
čremošné (1)

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Územný plán zmeny a doplnky

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ČREMOŠNÉ - ZMENY A DOPLNKY Č.1, návrh oznámenie o začati pripomienkového konania. Obec Čremošné ako príslušný orgán územného plánovania týmto ZAČÍNA PREROKOVANIE návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Čremošné - Zmeny a doplnky č.1" v zmysle §-u 22 a §-u 31 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom zneni (stavebný zákon). S návrhom Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Čremošné sa môžete oboznámiť na úradnej tabuli obce Čremošné, umiestnenej na budove obecného úradu, na Obecnom úrade v Čremošnom č.4 (v úradných hodinách) a na webovej stránke obce www.cremosne.sk. 

Pripomienky k návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Čremošné môžete podať podľa §-u 22, ods.1 zák. č.50/1976 Zb. v platnom zneni do 30 dni odo dňa oznámenia o prerokovani. 

Zoznam aktualít

OznámenieOznámenie
Oznamujeme vám, že poslankyňa Mgr. Eva Beňová sa vzdala mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva v Čremošnom. Oznamujeme vám, že na uvoľnený post poslanca nastúpi náhradník Veronika Jariabková, ktorá oznámila, že prijíma mandát poslankyne.
Program OZProgram OZ
OZNAM - OZ OZNAM - OZ
Oznamujeme občanom, že plánovaný termín OZ dňa 17.4.2019 (streda 17:00 h.) sa z dôvodu neuznášaniaschopnosti ruší a presúva sa na dňa 25.04.2019 o 16:00 h.
Zoznam LVZoznam LV
zoznam LV
Kontakt na výbor UrbáruKontakt na výbor Urbáru
Úradné hodiny: po predchádzajúcej dohode Tel. : 0907 262 636 Alena Hrušíková – predseda 0915 132 498 Ján Jariabka – podpredseda 0908 886 491 Elena Gregorová – pokladník 0902 823 083 Jozef Svitek – člen výboru
NÁVRH ZMLUVY  - URBÁRNÁVRH ZMLUVY - URBÁR
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Harmonogram zasadnutí OZ 2019Harmonogram zasadnutí OZ 2019
Územný plán zmeny a doplnkyÚzemný plán zmeny a doplnky
Slovenské národné povstanieSlovenské národné povstanie

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: