• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
čremošné (1)

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.7.2018 o 17:00 h. v kancelárii OcÚ

  1. Otvorenie zasadnutia (určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice) - starostka obce
  2. Prerokovanie návrhu programu zasadnutia a schválenie programu
  3. Návrh na zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom č. 5/2018 zo dňa 30.05.2018
  4. Návrh na prijatie Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom č. ...../2018, ktorým sa schvaľuje/neschvaľuje PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – POZEMKU FORMOU ZÁMENY ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Predkladá: starostka obce

  1. Záver – starostka obce

Zoznam aktualít

Obecné zastupiteľstvoObecné zastupiteľstvo
Slovenské národné povstanieSlovenské národné povstanie
Zber veľkoobjemového odpaduZber veľkoobjemového odpadu
Počet poslancov Počet poslancov
Voľby do OSO 2018Voľby do OSO 2018
VÝZVA - Vyhadzovanie odpaduVÝZVA - Vyhadzovanie odpadu
pre obyvateľov a majiteľov nehnuteľností na území obce
Zmena ÚP Zmena ÚP
Výzva na predkladanie
OZNAMOZNAM
Počet obyvateľov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.7.2018 o 17:00 h. v kancelárii OcÚZasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.7.2018 o 17:00 h. v kancelárii OcÚ
UPOZORNENIEUPOZORNENIE

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: